Pojďme společně pomoci - sbírejme plastová víčka pro Markétku

Městská knihovna v Mimoni vyhlašuje dnem 1. října 2013 akci - sběr plastových víček pro postiženou osobu. Sběr bude trvat do 1. října 2014.

Je možné sbírat všechny velikosti plastových víček (např. džus, mléko), víčka pouze nesmí obsahovat kovy (aluminiovou folii).

Za spolupráce oddělení rodiny a sociálních věcí MěÚ v Mimoni bylo vytipováno potřebné dítko, kterému bychom chtěli víčka věnovat. Tím dítkem je Markétka Hodková, narozena 1998, která je těžce mentálně postižená. Markétka bydlí s rodiči v našem městě a tak si myslím, že by bylo pěkné, kdybychom se jako občané spojili a tím, že víčka z „pet“ lahví nebudeme vyhazovat do odpadků, ale budeme je doma sbírat, tak pomůžeme dobré věci.  Víčka budou předána rodičům Hodkovým, kteří výtěžek po jejich odevzdání použijí na zakoupení speciální vzdělávací pomůcky. 

Vážení spoluobčané, pevně věřím, že se s námi zapojíte do této akce a předem vám za to děkuji. Nasbíraná víčka můžete odevzdávat v Městské knihovně v Mimoni v obou odděleních, na Městském úřadě na správním odboru, oddělení rodiny a sociálních věcí i v Městském muzeu (v pondělí je v muzeu zavírací den).

                               Miroslava  Jesínková, dětské oddělení