25.06.13 Náš druhý letní koncert v Hejnicích

Když se v srpnu 2010 prohnala Raspenavou ničivá velká voda, byla to malá obec Kly u Mělníka, která jí poslala finanční pomoc a Raspenavští si jí velmi vážili. V červnu letošního roku se situace obrátila – povodní byly zasaženy Kly a tak na oplátku zase chtěli v Raspenavě pomoci této obci a jejich občanům. A tak se zrodil nápad uspořádat v hejnické Bazilice Navštívení Panny Marie společně s Centrem duchovní obnovy v Hejnicích, s naším pěveckým sborem „Zpěvandule“ a Domovem pro děti se zdravotním postižením v Raspenavě benefiční koncert a finanční výtěžek z dobrovolného vstupného věnovat právě této malé mělnické obci Kly. Koncert se uskutečnil 25. června 2013 a věřte, byl to pro nás silný zážitek, když jsme zpívali s vědomím, že pomáháme dobré věci a přispíváme na odstranění škod po ničivých povodních.

Před koncertem jsme se samozřejmě podívali k našim dětem, strávili s nimi krásné odpoledne. Protože byl pěkný letní den, vyšli jsme společně na zahradu a povídali jsme si venku. A taky zazpívali a zatančili – děti nadchnul cikánský tanec – v našem provedení nadchne vždy každého a o to víc děti, které mají dušičky otevřené, vnímavé a nic nepředstírají!