25.06.13 Letní koncert v bazilice Navštívení Panny Marie v Hejnicích

Benefiční koncert pro Kly

   První červnový víkend odjeli hasiči z Hejnic, pomáhat lidem do malé vesnice Kly u Mělníka, kde odstraňovali  následky ničivé povodně. Fotografie a filmové záběry ze zaplavených míst této obce nás přivedly na myšlenku, společně s Centrem duchovní obnovy v Hejnicích, s pěveckým sborem „Zpěvandule O.K.“ z Mimoně a s naším Domovem pro děti se zdravotním postižením v Raspenavě, uspořádat již třetí tentokrát benefiční „Letní koncert“ a  finanční výtěžek z dobrovolného vstupného věnovat  právě obci Kly.

  Lidé, kteří na koncert přišli si kromě pěkného kulturního zážitku, odnášeli i dobrý pocit z toho, že pomohli lidem v nouzi. Stejně, jako před třemi lety kdosi anonymní pomohl jim i našim dětem v Domově. Částka  kterou se nám podařilo na koncertě získat činila 3.282 Kč. Občanské sdružení při našem Domově přispělo 10.000 Kč. Konečná částka se díky tomu navýšila na 13.282 korun.

  Rozhodli jsme se osobně  předat  tento dar starostce obce Kly, paní Semianové. Oslovili jsme ty, kteří  zde pomáhali  jako první – hasiče z Hejnic. Starosta  hasičů a velitel sboru souhlasili a v sobotu 29.června ráno nás s dětmi do této obce odvezli. Na obecním úřadě jsme tento finanční dar předali paní starostce, která nás přivítala a provedla místy, kde voda lidem vzala opravdu téměř všechno. Hasiči měli možnost podívat se na místa kde, pomáhali a zároveň viděli, jak se Kly pomalu vrací zpátky do života. Ráda bych touto cestou poděkovala  za náš Domov Raspenava všem, kteří nám pomohli tento nápad zrealizovat, umožnit nám finanční dar předat  v obci Kly osobně a strávili tak s námi  den plný  dobrého konání.

                                                                                     Milada Lundáková /vedoucí Domova Raspenava/

Níže je několik fotografií a další si můžete prohlédnout ZDE a ještě ZDE