24.06.17 Svatojánská pouť - Kaplička v Janově Dole

V obci Janův důl jsme zahájili letošní koncertní sezónu a také ukončili první polovinu letošního koncertního roku.  Letos jsme zde měli Tříkrálový koncert a nyní jsme sem byli pozváni na zahájení Svatojánské pouti.  V čem byly koncerty rozdílné? Především v teplotě vzduchu – rozdíl asi 48°C! Ale srdečnost přijetí byla stejná!

Maličká obec s malou krásně opravenou kapličkou (vysvěcenou Svatému Janu Nepomuckému) založila před časem tradici pořádání koncem června Svatojanské pouti. Letos jsme byli pozváni, abychom pouť zahájili. V těsné blízkosti kapličky stojí staletá košatá lípa a právě v jejím vlídném stínu se celá slavnost konala. Krátké kázání paní farářky Československé církve husitské, ve kterém se zamyslela nad smyslem a významem požehnání, bylo zakončeno jejím zpěvem (naše Týna ji doprovodila na kytaru!) a pak už jsme dostali slovo my. Bylo úžasné, jak koruna stromu vytvořila akustický prostor, který nádherně odrážel zvuk – jako nějaká kaple! Bezvadně jsme se slyšeli, vyzněly dynamické rozdíly a krásně nám to znělo….. A posluchači byli vnímaví - smáli se textu („Na tom mostě“, „ Velebný pane“, „Haj dubečku“, atd.) a když je Regina vyzvala, aby si s námi zazpívali „Ó řebíčku zahradnický“ – bez rozpaků zpívali s námi! To to znělo!  Krásný den, krásné prostředí u krásného stromu...  všechno má svůj konec a my jsme si nemohli přát milejší ukončení první poloviny koncertního roku před prázdninami. Tak v září, milé Zpěvandule,  na shledanou!!!