24.05.14 Zpívali jsme v Praze - Modrý klíč

A to na přehlídce pěveckých sborů „Svět hudby, svět pro všechny“, který již podruhé pořádal Modrý klíč Praha 12 v Modřanech na podporu dětí a dospělých s mentálním a kombinovaným postižením pro umožnění jejich maximálního zapojení do běžného života.

Program přehlídky byl velmi pestrý – účastnily se sbory všeho věku – od mateřských škol, přes studentské až po sbory zralého věku. Ani se nedá říci, kdo upoutal největší pozornost publika – kouzelní byli svou bezprostřední důležitostí i maličcí zpěváčci z MŠ, moc hezky se poslouchaly studentky se svým pěkným repertoárem, stejně tak i nám známá Nashira, či další. My jsme se moc těšili na Sestry Havelkovy – a nezklamaly! Byly perfektní.  A my si moc ceníme toho, že jsme se jim líbily – slova chvály sršela a dokonce se mluvilo o dalším pozvání na nějaký jejich koncert! (Tak se zase máme na co těšit!)

Závěr přehlídky patřil zpěvákům s mentálním postižením – „Chválím tě, země má“ byla v jejich podání (s rukou na srdci) krásná a chytala za duši.  A i zde (podobně jako u našich dětí v Raspenavě) jsme si uvědomili, že lidé s mentálním postižením vnímají svět trochu odlišně, po svém, dokáží se radovat třeba i tak, že tančí i na hebrejské písně. MF