23.04.09 Rodinné muzicírování – 10. ročník

Čaruju, čaruju slunce a nebe,

čaruju, čaruju,  pohádko, tebe.

Čaruju, čaruju hory a blesky,

Čaruju, čaruju, ať je nám hezky!

To bylo motto další z akcí, na které Zpěvandule, ani Zpěvandulky nemohou chybět -„Rodinné muzicírování“. Letos se konal již jubilejní 10. ročník a konal se v tanečním sále, protože do sálu v ZUŠce bychom se všichni nevešli. Tolik rodinných klanů se sešlo! Nálada byla výtečná, usměvavá a pohodová – žádný jiný koncert takovou nemá. Rodinné klany se opět velmi snažily a tématem zůstaly ještě i pro tento rok – pohádky.

Zpěvandule měly dva pěvecké vstupy – první společně se Zpěvandulkami – naše oblíbené písně „Pramen zdraví“ a „Amani utupe“, druhý byl náš sólový vstup – největší úspěch mělo „Adiemus“ – naše současná hitovka. A pak jsme ještě se Zpěvandulkami předvedly „Palmový tanec“ - to všichni koukali a žasli, kdy jsme se to stihli naučit!!!

------------------------------------------------------------------------- 

23. 4. 2009 se konal 10. ročník Rodinného muzicírování, které každoročně pořádá Regina se svými žáky a jejich rodinnými klany.

Tento ročník byl výjimečný pro neočekávaný počet všech účinkujících.Bylo jich tolik,že se všichni nevešli do sálu v ZUŠ,proto se muzicírování odehrávalo v hudebním sále v Chanosu. Já jsem si toto odpoledne užila dvojnásob. Poprvé jako maminka doprovázejícího se svou rodinou našeho synka a podruhé jako Zpěvandule J. Atmosféra v sále byla úžasná,uvolněná,plná radosti. Na tvářičkách dětí, ale i dospělých, od samého začátku až do konce, zářil úsměv. Zazněly zde spousty krásných pohádkových písniček a skladbiček i společné zpívání Zpěvandulí a Zpěvandulek. Vyvrcholením tohoto odpoledne byl společný tanec obou souborů, který byl překvapením pro všechny a my jsme si ho s dětmi náramně užili. 

EA