22.02.18 Levandulí čarohrátky

Levandulí  Čarohrátky  22.2.2018

Slunečný čtvrteční podvečer. Přední vchod mimoňského Gymnázia se na pár hodin proměnil v zadní (u něhož byl sice sraz, ale chyběly klíče - první čarohrátka), děti i dospěláci statečně a s úsměvem obíhali budovu a pátrali po otevřených dveřích. Našli je.

Po generální zkoušce sál ztichl.

Do ticha se ozvaly první čarotóny klavíru. Pod Matýskovými hbitými prstíky k nám přitančili Piráti, pak se publikum zasnilo u romantické skladby Sny srdce a na závěr zazněl lehce jazzový Rock it.

Velký obdiv sklízela dospělá studentka Regíny – Gabča, která rozezněla struny klavíru spolu s paní učitelkou při čaročtyřručkách.

A už hurá na zpívání.

Děti každou ohlášenou písničku s nadšením vítaly. Regí jednu z nich ohlásila jako „asi nejoblíbenější“, ale posluchačům se zdálo, že „asi nejoblíbenější“ jsou všechny.  Děti se střídavě dělily o hudební nástroje i o kulisy, navzájem se přesouvaly na předem smluvená místa, větší pošupovaly menší…prostě jedna velká fungující muzikantská čarorodina. Zvukomalebné básničky a rytmizované veršovánky se prolínaly s vtipnými písničkami z notového pera Pavla Jurkoviče s texty Jiřího Žáčka.

Torzo dospělých Zpěvandulí v počtu pět podpořilo děti zpěvem při třech písničkách. Nejvíce si však užilo divadlo k písničce „Zabijačka v Kotěhůlkách“, ke které čarokrásné loutky vyrobila a namalovala se synkem opět Gabča.

Celý hudební program provázel nepostradatelný (ne jen) kytarový čaroimprovizátor  Zpěvandulák Kamil.

Bouřlivý závěrečný potlesk si děti zasloužily a náležitě vychutnaly. Mnoho poklon, rozzářených dětských úsměvů, spokojená tvář sbormistryně Regí, sem tam slzička na tváři maminky či babičky…

Prožili jsme pohádkový Čarovečer.