21.12.06 Vánoce v kostelíčku na Křížovém vrchu

Byla cesta, byla ušlapaná….. ….   (až do kostelíčka u nás na Křížovém vrchu)…….... K Ježíškovi do Betléma půjdeme …   Na koladu…… Padla rosa studená….  (v předvečer letošního Štědrého večera )…..

Hořící svíčky, ty plamínky naděje, očištění, lásky a pokory, to hledání dobra a krásy. Tourdion, který rozněcuje odhodlání, sbratřuje a my najednou slyšíme tlukot  vlastního srdce…… Na koladu jsme přišli k vám – to je čistota, upřímnost a otevření duší…… Padla rosa studená – báječné osvěžení, životodárná energie…..  Byla cesta, byla ušlapaná – čas zklidnění, čas obrácení se do sebe sama, cesta k sobě a druhým …..  K Ježíškovi do Betléma půjdeme – bezstarostnost, radost a rozvernost…… Bless the Lord – silný a hluboký prožitek čehosi nepopsatelného, neuchopitelného, příval všeobjímající lásky a štěstí….                     

MF