2007

Radost ze společného tvoření nás neopouští, ba právě naopak, stupňuje se. Zlehka a nenápadně protahujeme zkoušky, protože ještě tuhle písničku a tamtu... a ten čas tak strašně rychle plyne. Je nám spolu dobře. A nejen nám, i dětem, které s některými maminkami chodí na zkoušky. Sedí u stolu, malují si, poslouchají a pobrukují si s námi. Je to jak za dávných časů naších prababiček, kdy se ženské scházely v jedné chalupě ke společným přástkám a přitom si prozpěvovaly.

Naše civilizace umí překonávat vzdálenosti, během pár hodin jste na druhém konci světa, zprávy k vám doletí během vteřiny. Ale naše civilizace nevytváří žádnou blízkost, která je tak důležitá pro lidičky na této planetě. Ta naše pondělní hodinka, to je právě ta blízkost. Ač jsme každá jiná, pro tu chvíli společného zpívání jsme naladěny na jednu stejně znějící strunu, máme společný dech a v očích stejné světlo.

18.01.07    Hrajeme (si) pro radost - ZUŠ Mimoň a Gymnázium Mimoň - koncert "potmě"

13.02.07    Hrajeme (si) pro radost - ZUŠ Mimoň a ZUŠ Cvikov

22.02.07    Společný koncert se ZUŠ Louny

16.03.07    Hudba jako inspirace - Zpěvandule a tepličtí konzervatoristé

19.03.07    Společný koncert se ZUŠ Bajkalská - v Praze

27.03.07    Koncert ke dni učitelů - ZUŠ Stráž pod Ralskem

29.03.07    Koncert ke dni učitelů - ZUŠ Mimoň

12.04.07    Rodinné muzicírování (8. ročník) - rodiny žáků ZUŠ Mimoň

19.04.07    Hrajeme (si) pro radost - ZUŠ Mimoň a ZUŠ Bajkalská

26.04.07    Písničkou se jaro otevírá - pěvecký festival - DK Ralsko Mimoň

01.05.07    Žehnání pramene Zdislaviny studánky - Bredovská zahrada

12.05.07    Májové zpívání - v hotelu Kamýk v Doksech - s Vokál klubem SONS

26.05.07    Oslava 100. výročí beatifikace sv. Zdislavy - náměstí Jablonné v/P

01.06.07    Houskus musicus cameralis - 2. ročník

02.06.07    Jílovské zpívání

18.06.07    Závěrečný koncert ZUŠ V. Snítila - v kostelíčku na Křížovém vrchu

21.06.07    Den uprchlíků - Stráž pod Ralskem - pod širým nebem

21.06.07    Koncert v kostele - Stráž pod Ralskem - kostel

23.06.07    Lesnický den - Skelná huť

28.06.07   Nahrávání 2. CD - hudebna ZŠ a MŠ Pod Ralskem 

 

Křížem krážek Zpěvandulemi

Známe to všichni...dobrou pověst si člověk buduje dlouho, někdy i celé roky, tu špatnou získáte „natošup“, stačí drobná chybička. V tomto směru si myslím, že to Zpěvandule vzaly za ten správný konec. Za poměrně krátký zpívavý čas jsme mezi veřejností mimoňskou, ale i za hranicemi našeho města sahající, získaly punc pěveckého sboru, který umí probudit v lidech radost, vyvolat úsměv, ale i rozvibrovat smíchem bránici. Končíme třetí Zpěvandulí sezónu, je tedy nasnadě ohlédnout se. Asi mi dáte za pravdu, že nejsilnější zážitky jsou ty, které nečekáte. V tom dobrém i špatném slova smyslu. A tak jen tak namátkou pro připomínku nám Zpěvandulím a těm posluchačům, kteří byli při tom.... Houskus musicus cameralis ... děkovačka na třikrát a potlesk, který zahýbal hradem Houska ... Jílovské zpívání ... to trošku připomínalo scénu z filmu Sestra v akci – přijeli jsme jako poslední z posledních a nakonec kostelem znělo „bravo“ a museli jsme dát 2 přídavky ..... Májové zpívání ... krásné spoluzpívání a spolusouznění s pěveckým sborem Vocal club SONS (lidé se zrak. postižením) a příslib dalších společných koncertů .... Hrajeme s Orffem .... cena za naprosto ojedinělé a osobité zpracování nebývale širokého a pestrého repertoáru .... Zahradní veselice v Bredovské zahradě a Oslava 100. výročí beatifikace sv. Zdislavy .... tak jsme se líbili, že se nám dostalo hned dvou pozvání, tedy Zpěvandule v Jablonném 2× v jednom měsíci.... A tak bych mohla pokračovat dál a dál. Loňskou sezónu jsme zpívali na 20 koncertech a dalších akcích. V letošním roce to bude dvojnásobek. Máme z toho upřímnou radost, ale zároveň se snažíme, aby pro nás tyto úspěchy nebyly svazující. Chceme si uchovat přirozenost, živelnost, určitou nezařaditelnost, uvolněnost projevu a vnitřní svobodu. Snad se nám to podaří.

 

15.-16.09.07 Soustředění - v prostorách Centra pro seniory

I Zpěvandule mají své dny

Každý pěvecký sbor má jednou či dvakrát do roka soustředění. Je to akce, kdy se zpívá od rána do večera, kdy se nazkouší nejvíce repertoáru a kdy se většinou ještě více stmelí to, co už je stmeleno.

Náš ženský pěvecký sbor o dvou mužích, tedy dalo by se říci, lehce smíšený pěvecký sbor zpívá už 3 sezóny, ale nápad uspořádat vlastní soustředění dozrál až letos v září. Centrum pro seniory nám poskytlo bivakoviště, termín byl ustanoven a my Zpěvandule s kapkou nervozity očekávaly, jaké že to vlastně bude. A bylo to skvělé. Opravdu jsme zpívali neuvěřitelných 8 hodin denně a připravili 12 písniček, každou z jiného soudku. Naši příznivci se mají nač těšit. Účast Zpěvandulí byla 90%, což nikdo z nás nečekal. Je báječné, že nám naše rodiny umožnily strávit zpěvavý víkend a patří jim za to náš dík. My vám to vrátíme v písničce. Myslím, že naše první pěvecké soustředění dopadlo na výbornou, že jsme se utvrdili v tom, jak moc nás společné zpívání baví a naplňuje. Za ty dva dny jsme prožili celou škálu emocí, od hlubokého ponoření do sebe přes rozvernost k živelnosti a pocitu volnosti. To všechno je ukryto v písničkách.

Všichni jsme se do svých domovů vraceli s dobrým pocitem a s jistotou, že naše soustředění sice bylo první, ale určitě ne poslední.

 

30.09.07    Biberovy hudební slavnosti - Stráž p/Ralskem

Závěrečný koncert letošních Biberových slavností

V poslední zářijový den se v barokním kostelíčku ve Stráži pod Ralskem sešli na závěrečném koncertu letošních Biberových hudebních slavností příznivci sborového zpěvu, aby se zaposlouchali do koncertu našeho pěveckého sboru „Zpěvandule“. Byl nádherný slunečný podzimní den, jako objednaný pro tuto významnou událost...

Čím byl ten koncert takovou událostí? Nejenže to byl náš první samostatný koncert - sbor zpíval sám plných 50 minut! Ale hlavně v našem novém programu zazněla světová premiéra úpravy lidové písně P. Borovky a P. Horáka „Klekání“. Přestože jej nacvičujeme teprve tři týdny, všichni jsme si tuto skladbu pro nádhernou melodičnost a harmonii i přes její obtížnost zamilovali. A tak jsme s trochou napětí čekali, jak naše „Klekání“ posluchači přijmou. Nezklamali nás, bouřlivý potlesk byl odměnou a pro nás důkazem, že se „Klekání“ líbí nejen nám. Kladného přijetí se dočkaly i další nové skladby v našem repertoáru – latinské kánony Džimba a Gaudeamus hodie a dvě africké písně – Yonder come day a I pharadisi.

Celý program našeho sboru měl u posluchačů nádherný ohlas, potlesk neumlkal a nás při tom napadlo, že by pan Heinrich Ignaz Franz Biber von Bibern, houslový virtuoz, barokní hudební skladatel a rodák ze Stráže, měl určitě radost, že se na jeho počest koná tak pěkný festival, s krásnou hudbou a v nádherném prostředí.. A možná, že by si na tom závěrečném koncertu s námi i zazpíval! (MiFi-9/07)

 

13.10.07    Libušsko - Písnická nota - festival pěveckých sborů v Praze Libuši

Libušsko - Písnická nota

Pěvecký festival to je takový svátek pro zpěváky. V jeden den se sejde několik desítek lidí, které spojuje společný koníček – zpívání a jsou tedy naladěni na stejnou strunu. Takový pěvecký festival je studnicí inspirace, hnacím motorem, ale také potvrzením, že tvořivost z lidí ještě nevyprchala a že je hodně těch, kteří amatérsky tvořenou muzikou přinášejí radost sobě, ale i ostatním, kteří chtějí naslouchat. Sborová muzika vůbec není mrtvá, jak se občas někde dočteme. Libušsko-Písnická nota byla dokladem toho, jak nápaditý, živý, veselý, strhující může být repertoár pěveckých sborů, když to lidi baví a zpívají to, co je jim blízké.

My jsme byli pozváni, coby jeden z 15 zúčastněných pěveckých sborů. Byli jsme mile překvapeni skvělou organizací a hlavně přátelským přístupem a prostředím. Festival organizuje pár nadšenců z pěveckého sboru Nashira a duší je Ema Máchová. Jak sami říkají, festival dělají „na koleně“ a možná právě proto to má srdíčko. Prostě žádná chladná profesionalita.

Nejprve byla tzv. „Ochutnávka noty“ . Na volném ne zrovna vlídném prostranství mezi paneláky, každý sbor zazpíval jednu písničku, aby navnadil posluchače pro své další vystoupení. V tu chvíli „beton“ kolem nás ožil a to, co se na počátku zdálo jako neinspirativní prostředí, najednou dostalo tvář koncertní síně pod širým nebem. Bylo to skvělé, všechny ty gosply, spirituály, lidovky i latina...

A pak písničkový marathón v místní sokolovně. Každý sbor byl jiný a přitom všechny skvělé. Nám Zpěvandulím se zpívalo dobře. Hodně se líbily zejména africké písně. Ale ještě jeden zážitek jsme si z Prahy odvezli a to setkání s autorem písně Klekání, kterou jsme premiérovali v září tohoto roku ve Stráži p. Ralskem. Přijel se na naše vystoupení podívat a co více ..... líbili jsme se mu a už pro nás napsal další úpravu písně. To je pro nás ten nejhezčí dárek a potěšení, když naopak my někoho inspirujeme k tvořivosti. A tak cesta domů byla veselá a jak jinak než plná zpěvu.

Na závěr poděkování. Děkujeme Technickým službám, které nám poskytly autobus, děkujeme p. řidiči Martinovi Holému, který nás nejen bezpečně dopravil tam i zpět, ale celý ten muzikantský den s námi absolvoval a podpořil nás při vystoupení. Děkuji také všem Zpěvandulím za to, jak jsou skvělé.

 

16.10.07    Dobročinný koncert - ZUŠ Mimoň

18.10.07 Dobročinný koncert - ZUŠ Stráž p/Ralskem

Dva dobročinné koncerty v jednom týdnu

Liberecký kraj vypsal v letošním roce opět charitativní sbírku na podporu organizacím, které pomáhají potřebným v našem kraji. Sbírka "Pozvedněte slabé" probíhá v našem městě od léta a je určena Obecně prospěšné společnosti - Sociální služby v Mimoni. Mnoho z našich spoluobčanů se již s touto službou setkalo a využilo ji. Jsou to především senioři, ale sociální pomoc je určena všem,kteří ji potřebují, včetně dětí a občanů, kteří z různých důvodů o sebe nemohou pečovat tak, jak by to bylo třeba. Výtěžek ze sbírky, která v našem městě probíhá, je určen na nákup kompenzačních zdravotních pomůcek, které si mohou občané zapůjčit a kterétak přispějí ke zkvalitnění jejich života.

V současné době probíhá v naší zemi mnoho dalších charitativních sbírek a akcí, ale regionální sbírka "Pozvedněte slabé" je určena právě pro naše nejbližší. Také naše ZUŠ V.Snítila se rozhodla podpořit ji dobročinnými  koncerty a věnovat výtěžek ze vstupného OPS v Mimoni.

Koncerty se konaly dva, jeden v Mimoni (16.10.) a jeden ve Stráži pod Ralskem (18.10.). Program byl pestrý a zahráli si tu žáci mimoňské i strážské ZUŠ. Ti nejmenší potěšili publikum svou dětskou bezprostředností, ti starší pak čistými a muzikantsky procítěnými výkony. Zaznělo tu i hodně komorní muziky a potvrdilo se, že čím více muzikantů, tím veseleji je na pódiu i v hledišti. Strážské píšťaly a Komorní skupinka toho byly dokladem. Závěr koncertů patřil Zpěvandulím, které pro posluchače připravily zbrusu nové písničky.

Výtvarný obor připravil pro dárce přáníčka a keramické výrobky, coby poděkování za příspěvek. A posluchači i účinkující si tu mohli zakoupit drobné předměty, jejichž výtěžek pak putoval k těm, kteří naši pomoc potřebují. Celkem se podařilo vybrat částku 1560,- Kč.

Děkujeme všem, kteří tuto akci podpořili. (Šárka Krousová a Regina Krchňáková 10/07)

 

27.10.07    Zpíváme vám k svátku - festival v České Lípě - v Jiráskově divadle

30.10.07    1. výročí založení Centra pro seniory

12.11.07    Koncert k 61. výročí založení ZUŠ

26.11.07    Předvánoční zpívání - se sborem Gymnázia Mimoň v kostele sv. Petra a Pavla

29.11.07    Zpěvandulí zpívání 2 - Křest 2. CD

04.12.07    Adventní koncert - Ambit - Česká Lípa

13.12.07    10. výročí založení komorní skupinky

16.12.07    Adventní koncert - kostel sv. Zikmunda ve Stráži pod Ralskem

16.12.07    Adventní koncert - v kostele v Kuřívodech

20.12.07    Adventní koncert -  v kostelíčku na Křížovém vrchu

23.12.07    Adventní koncert - v kostele sv. Petra a Pavla v Mimoni

31.12.07    Výstup na Ralsko