2. CD Stojí zahrádka trněná

  1.
Tourdion Pierre Attaignant, úpr. J. Prchal
  2. Pavana Thoinot Arbeau
  3. Stojí zahrádka trněná česká lidová
  4. Louka zelená úpr. M. Uherek
  5. Aby nás Pán Bůh miloval úpr. P. Klapetka
  6. Pod bočkom úpr. R. Krchňáková
  7. Já ne, to ty úpr. P. Horňák
  8. Krumlovskej zámeček česká lidová
  9. Na Bílé hoře úpr. L. Pospíšilová
10. Velkonočka moravská lidová
11. Medzi horami slovenská lidová
12. Jazz-Kanon "Hallo Django" Uli Fuhre
13. Berušky P. Skoumal/Z. Svěrák
14. Jovano, Jovanke makedonská
15. Canon in Swing Rieks Veenker
16. Zigali  
17. Yakanaka Vhangeri africká
18. Hambani kahle africká
19. Tleskačka  
20. Siyahamba africký spirituál