18.10.07 Dobročinný koncert - ZUŠ Stráž p/Ralskem

Liberecký kraj vypsal v letošním roce opět charitativní sbírku na podporu organizacím, které pomáhají potřebným v našem kraji. Sbírka "Pozvedněte slabé" probíhá v našem městě od léta a je určena Obecně prospěšné společnosti - Sociální služby v Mimoni. Mnoho z našich spoluobčanů se již s touto službou setkalo a využilo ji. Jsou to především senioři, ale sociální pomoc je určena všem, kteří ji potřebují, včetně dětí a občanů, kteří z různých důvodů o sebe nemohou pečovat tak, jak by to bylo třeba. Výtěžek ze sbírky, která v našem městě probíhá, je určen na nákup kompenzačních zdravotních pomůcek, které si mohou občané zapůjčit a které tak přispějí ke zkvalitnění jejich života.

V současné době probíhá v naší zemi mnoho dalších charitativních sbírek a akcí, ale regionální sbírka "Pozvedněte slabé" je určena právě pro naše nejbližší. Také naše ZUŠ V.Snítila se rozhodla podpořit ji dobročinnými  koncerty a věnovat výtěžek ze vstupného OPS v Mimoni.

Koncerty se konaly dva, jeden v Mimoni (16.10.) a jeden ve Stráži pod Ralskem (18.10.). Program byl pestrý a zahráli si tu žáci mimoňské i strážské ZUŠ. Ti nejmenší potěšili publikum svou dětskou bezprostředností, ti starší pak čistými a muzikantsky procítěnými výkony. Zaznělo tu i hodně komorní muziky a potvrdilo se, že čím více muzikantů, tím veseleji je na pódiu i v hledišti. Strážské píšťaly a Komorní skupinka toho byly dokladem. Závěr koncertů patřil Zpěvandulím, které pro posluchače připravily zbrusu nové písničky.

Výtvarný obor připravil pro dárce přáníčka a keramické výrobky, coby poděkování za příspěvek. A posluchači i účinkující si tu mohli zakoupit drobné předměty, jejichž výtěžek pak putoval k těm, kteří naši pomoc potřebují. Celkem se podařilo vybrat částku 1560,- Kč.