16.10.07 Dobročinný koncert - ZUŠ Mimoň

„Pozvedněte slabé“ – to byl název regionální charitativní sbírky na podporu organizacím, které pomáhají potřebným v našem kraji  a naše ZUŠ se také do ní zapojila. A my též. Zpívali jsme na obou  dobročinných  koncertech  s vědomím, že pomáháme  správné  věci.

MF