15.11.2018 Oslava podzimu písničkou - Kostel narození Panny Marie v Dubnici

První koncert v kostele v letošním školním roce. Moc se těšíme. Sice už trénujeme koledy, ale s nimi ještě počkáme.  Do Dubnice přijíždíme již téměř za tmy, vítá nás milá paní starostka. Zkouška na obecním úřadě, poslední kumulace tepla a hurá do kostela. Zde je to s teplotou horší, hodily by se možná i rukavice. Zahajujeme latinskými Zpěvy  z Taizé, ochutnávka židovských písní, navštívíme Afriku, na anglické se dostane, i krásná čeština v lidových písních několikrát prohřeje srdce naše i posluchačů. Venku lije, posluchačů dorazilo relativně málo, ale rozzářené obličeje prozrazují, že publikum je spokojeno. Sbormistyně již méně, nějaké mouchy se objevily…alespoň máme na čem pracovat a důvod, proč se scházet i nadále!