14.12.13 Adventní koncert v Kostele Nanebevzetí P. Marie v Nově Vsi

V rámci našeho adventního turné jsme jeli z Hejnic dál do Nové Vsi u Liberce. Ve zdejším kostele si každoročně připravují předvánoční program děti ze zdejší školy a mateřinky pro své rodiče a již opakovaně zvou i nás.

Vystoupení dětí je roztomilé, úsměvné a bezprostřední (Paní učitelko, on mě kope!) a protože z vlastní zkušenosti vím, kolik času dá učitelkám takový program sestavit, tak je obdivuji a oceňuji jejich práci. Děti zpívaly, hrály na flétničky, recitovaly – byly kouzelné. Po nich jsme nastoupili my – začali jsme „Andělským přátelstvím“. Oba naši kluci se postavili na kůr a zpívali shůry – to na posluchače zapůsobilo úžasně! Vskutku andělský zpěv!  I další naše zpívání se krásně neslo a  když jsme viděli ten radostný úsměv a hvězdičky smíchu v očích posluchačů, měli jsme nádherný pocit, že jsme i my pomohli vytvořit krásnou adventní náladu v tomto malém kousku naší země. MF