11.12.10 Druhá návštěva v domově - společné zpívání před domovem a koncert v Raspenavském kostele

Podruhé jsme se vydali do Raspenavy k dětem 11. prosince 2010. Měli jsme připravený koncert v kostele Nanebevzetí panny Marie v Raspenavě, ale před tím jsme se těšili na naše – NAŠE děti! Zazpívali jsme si s dětmi společně pod rozsvíceným stromem před Domovem. 

Do kostela v Raspenavě si nás chodí ty děti, které jsou pohybu schopné, poslechnout. Je úžasné je sledovat, jak koncert prožívají. Sedí zpravidla v první řadě, pohybují se do rytmu, zpívají s námi. Po celý koncert vydrží v klidu sedět a je vidět, že si ho s námi užívají. A my s nimi!

Vezli jsme jim kromě obvyklých dárků (ozdoby, květiny, notičky) hlavně těch 10 000 Kč a těšili jsme se, že jim je předáme.

Přivítání bylo opět velmi vřelé a bouřlivé, pohoštění vynikající. Tentokrát nás děti provedly po Domově, ukázaly své hračky, postýlky, své výrobky, ti starší i své „bytečky“ – tety je učí samostatnosti a pomáhají jim tak připravit se na samostatný život. Musím říci, že atmosféra celého Domova je velmi milá, láskyplná, domácí a tak nějak uklidňující a bezpečná. Všichni se starají, aby se zde děti cítily bezpečně a dobře. Celý Domov je krásně vyzdoben – většinou jsou to vlastnoruční výrobky tet a dětí (ty pomáhají podle svých schopností). Protože jsou tety velmi šikovné a ovládají řadu technik, je opravdu na co se dívat – nádherné výrobky z keramické dílny (opět jsme obdivovali jejich veliký Betlém), židle ozdobené ubrouskovou technikou, různé koláže, šité hračky, závěsné „mobilní“ dekorace, všude květiny, čisto útulno. Děti tu mají veškerou láskyplnou péči, jejich vlastní rodiny se nemusí o ně bát.