10.12.11 Třetí návštěva v domově - předvánoční

Zase po roce jsme se vydali do Raspenavy, přesně 10. prosince 2011. Po přivítání s dětmi  a po pohoštění  jsme prošli i ložnice a herny dětí, které nejsou pohyblivé. Smutný pohled, ale pomyšlení, že se o ně tety s láskou starají  ten smutek rychle zahání.  Ne všechny děti se narodí zdravé, nemají stejné možnosti a startovní podmínky na počátku života. A pokud  se  o ně nemůže starat vlastní rodina, je strašně důležitá existence takovýchto domovů, jako je ten v Raspenavě, který může nemocným  dětem  tu  potřebnou péči dát. Krmit je, udržovat v čistotě, obracet je na lůžku, věnovat se jim, celé dny na ně mluvit a učit je. Je to těžká práce tet, ale smysluplná. Klobouk před nimi dolů!