03.12.16 Půjdem spolu do Betléma - Praha

Opět jsme šli do Betléma!

Vloni jsme zpívali v prostorách sklepení pod Betlémskou kaplí a letos jsme si tento mimořádný zážitek měli příležitost zopakovat. Každoročně se zde uskutečňuje výstava s vánoční tematikou (letos to byly „Pohanské Vánoce“) a v doprovodném programu se zde střídají různá umělecká  tělesa  nejen z Prahy, ale i z okolí. V sobotu 3. prosince patřilo malé pódium nám! Opět jsme měli tři „vstupy“: v 11.00 h, ve 14.30 h a v 16.00 h., a přestože jsme program opakovali, každé zpívání mělo jinou atmosféru, náladu a hlavně náboj!

Program sestavený výhradně z českých a moravských koled měl u diváků obrovský ohlas a úspěch. Diváci se připojovali zpěvem, Regina dokázala zapojit nejmenší posluchače (malé děti) tím, že jim u některých koled rozdala Orffovy nástroje nebo je vyzvala, aby si zatančily. A děti si tu možnost báječně užívaly…

V prvním vstupu jsme měli  úžasné publikum – poslouchali nás dva sbory – jeden český a jeden (zřejmě jejich hosté) z Francie. Nejen, že si s námi zanotovali několik koled a nadšeně obdivovali  hru na „bábovku“, naše zpívání se jim tolik líbilo, že nám nabídli do budoucna spolupráci! A ještě něco - v  publiku zahlédla Regina skladatele Jaroslava Krčka a jeho uznalý potlesk nás opravdu moc potěšil!

I další vstupy měly radostnou pohodovou náladu – vždyť jsme zpívali pro radost hlavně dětem (a že jich tam bylo!) „ A kdy si zase zahrajeme?“ „ A můžeme si ještě zatančit?“   upřímně se ozývalo  z jejich řady v pauzách a to bylo jako pohlazení po duši…. Vánoce – to je hlavně radost dětí a pokud ji můžeme dát, je to radost i pro nás.

Ještě jedna veliká pochvala – tentokrát chyběl Kamil, protože  měl v práci směnu a nesehnal nikoho, kdo by se s ním vyměnil. Abychom mohli zařadit naše Andělské přátelství od A. Michny, kde zpívá sólo Kamil, zazpívala místo něj Kristýna – a byla úžasná, znělo jí to nádherně. A tak máme další výbornou sólistku!