03.09.16 Mimoňské dožínky

V letošním roce jsme byli poctěni nabídkou zazpívat si na dožínkové oslavě v Mimoni.  Bez dlouhého zkoušení po prázdninové pauze sestavila Regina krátký program z našich pevně zažitých písní – hlavně z úprav lidových písní, ale i z dalších skladeb. Po delší době zavítal mezi nás i náš jediný mužský hlas, Kamil,  proto jsme mohli zařadit i jeden z našich nejkrásnějších čtyřhlasů  „Aká si mi krásná“.

Tak jsme letos zahájili poprázdninovou část sezony pěkně zvesela a s chutí. Regina změnila pracoviště – bude učit na  ZUŠ v Jičíně, na novou práci a kolektiv se těší a my doufáme, že se do Jičína na nějaké zpívání dostaneme i my, Zpěvandule!!!