01.09.11 Derniéra výstavy Doteky mlčenlivé krásy sochaře J. Genzera – muzeum Mimoň

Zásluhou pracovníků mimoňského muzea se zdejší expozice neustále obměňují a střídají. A tak se i výstava sochaře J. Genzera dočkala své derniéry, slavnostního ukončení (na kterém jsme měli malý prostor ke zpívání). Naposledy jsme se pokochaly vystavenými díly a spolu s ostatními návštěvníky poslouchali vyprávění autora o jeho práci, zážitky z cest (sjezdil půlku světa) a shlédli film s ukázkami jeho soch - i z ledu!

Kde je hranice mezi koníčkem a profesí – ať již ve výtvarném, hudebním či jiném umění? Hlavně že po nás zbude pomníček – vzpomínka, dojem, zážitek. I po panu Genzerovi a jeho sochách, i po nás, Zpěvandulích a našich písničkách!

Míla