01.06.06 Houskus musicus cameralis aneb Komorní Houska - 1. ročník

V loňském roce se festival na Housce konal jen na zkoušku, naplno se rozjel až v letošním roce, proto je počítán jako první ročník ten letošní, konaný 1. června.

Jaký byl? Snad můžeme právem o něm říci, že úspěšný, žánrově pestrý, muzikantsky inspirativní, prostě skvělý v každém směru.

16 souborů, téměř 170 hudebníků z Mimoně, Stráže, Loun, Mladé Boleslavi, Liberce, Cvikova, Zákup a Jablonného v Podještědí se střídalo na pódiu v růžovém salonku, melodie střídala melodii, okna rezonovala v různých rytmech a hudební minulost si podávala ruku se současností.

My jsme si přehlídku (spolu s naší novou členkou Markétou Leksovou) náležitě vychutnaly a ticho a soustředěnost v sále svědčila o pozorném publiku. Srdečný potlesk nás utvrdil v tom, že se naše vystoupení líbilo. A nám se zase líbil suvenýr, který každý účastník hudebního maratonu na Housce obdržel: keramickou „housku“ sypanou mákem!

Takže – slovy mediálního partnera MiTEL TV: „Houskám a dalšímu pečivu v příštím roce ZDAR!“                                                                                           MF