01.05.16 Máchovské nokturno - Hrad bezděz

Máchovské nokturno na Bezdězu 1.5.2016

Jeden z nejkrásnějších koncertů, který jsme měli v loňské sezóně, byl v kapli na královském hradu Bezděz. A letos jsme si jej mohli zopakovat! Letos, v roce 180.  výročí  vydání  Máje, 180. výročí úmrtí básníka Karla Hynka Máchy, básníka, který tento kraj a hrad miloval a často navštěvoval.

Letos jsme dokonce byli poctěni možností zahájit sezónu právě koncertem 1. máje.  Počasí  bylo ještě chladné, studený vítr se proháněl hradním nádvořím, ale v kapli pro nás (obrazně) svítilo sluníčko. Ve tvářích posluchačů jsme cítili souznění a radost z našeho zpívání. Děti i dospělí se střídali v kapli – někdo poslouchal déle, někdo kratší dobu a pak již zase spěchali za svými záležitostmi, ale všichni zářili úsměvy, radostí a potěšením. Však taky v kapli náš zpěv zněl! Ne nadarmo je vystavěná ze znělce – kamene, který zní a rezonuje tak, že se podle toho i jmenuje…. Radost, pohoda, harmonie – to vše je jen jiný výraz pro štěstí!

Po koncertu jsme si ještě užívali společné chvíle – tentokrát u ohníčku s opékáním buřtů pod skálou na Malém Bezdězu. Že jsme prima parta – to bylo vidět i podle toho, jak jsme se k ohníčku připravili. Někdo přinesl „sedáky“ na sezení na trávě, další zápalky a noviny na podpal, čokoládu, čerstvý perník, křupky, napichováky na opékání, hořčice – najednou tam byla spousta drobností, které ukázaly, že na sebe myslíme a chceme si vzájemně udělat radost. A když se pod skálou ještě rozezněly naše písničky, myslím, že poslouchali i stříbrně-modří  tesaříci! Opravdu, bylo to nádherné odpoledne, I Mácha by měl radost….         MF