01.05.07 Žehnání pramene Zdislaviny studánky - Bredovská zahrada

Pomalu, plíživými kroky se dostáváme do povědomí stále většího okruhu lidí, máme fanoušky i za hranicemi města i okresu a tak již dostáváme  nabídky na vystoupení  i mimo náš nejbližší region. Tentokrát jsme byli pozváni do Jablonného v Podještědí  na “Žehnání Zdislavina pramene a zahradní veselici v Bredovské zahradě“.

Zpívalo se pod širým nebem na malém improvizovaném pódiu, ozvučení bylo fajn a tak se nám zpívalo výborně. Mimochodem – měli jsme poměrně dost dlouhý program – 30 minut! I počasí přálo, na slavnost přišlo z celého okolí hodně lidí a bylo vidět, že se jim naše zpívání líbilo – zaujali jsme i děti. Sama paní starostka nám blahopřála k úspěchu a její široký úsměv prozrazoval spokojenost  s těmi, které doteď neznala a  které pozvala jen na doporučení.

Jak jsou cesty na tomto světě někdy složité! Do Jablonného jsme se dostali díky tomu, že nás na festivalu v Lounech slyšel pan Břetislav Ptáček, který žije v Jablonném a doporučil nás sem. A zde nás zase slyšeli z Liberce a nabídli nám vystoupení v Krajské vědecké knihovně. Tak hlavně abychom jim tam moc nezvířili vědecké traktáty….                                                             

MF