27.11.2022 - Adventní koncert v Kostele sv. Petra a Pavla v Mimoni

Tak jsme se dočkaly….  Po dvou letech covidových restrikcí konečně normální koncerty! A ten první hned u nás doma, adventní zpívání hlavně pro naše nejbližší a tedy nejradostnější.

Sraz a rozezpívání na faře, v teple a s horkým čajem a zákuskem, krátká zvuková zkouška v kostele, příprava Orffových nástrojů, stojanů na noty, metalofonu a xylofonu  (ty velké kufry na kolečkách, do kterých se všechno vejde a proto už netaháme těžké tašky v rukách - ty jsou skvělým Blaniččiným  nápadem!) a koncert mohl začít….

Tentokrát jsme nastupovaly se svíčkou v ruce a za zpěvu koledy „V půlnoční hodinu“ – držet současně svíčku a noty (a někteří i nástroje) nejde, proto bylo nutné umět poměrně dlouhou koledu zpaměti – to byl domácí úkol, naučit se ji. A vida, šlo to… A pak už koncert plynul jako voda v potoce – chvíli klidně a hladce, hned zase skotačivě či rozverně, vesele, bouřlivě, zádumčivě, rošťácky i dojemně…

Do programu jsme zařadily v naší premiéře i nové písně Z. Vlčínské takže kromě koled, rorátu a vánočních písní uslyšeli posluchači i neotřelé půvabné úpravy lidových písniček. A posluchači si s námi také zazpívali – ty okamžiky máme moc rády, když Regí všechny vyzve, ať se k nám přidají – ty rozpačité úsměvy a nesmělé zanotování brzy vystřídá odhodlaný zpěv – a to to krásně zní, když zpívá tak veliký sbor! Protože mezi posluchači seděli i naši bývalí členové, Regí je pozvala i mezi nás. Jana si s námi zazpívala „Jazz gloria“ a pak i Kamil nádhernou „Už z hor zní zvon“ – tak posluchači slyšeli i čtyřhlas s mužským hlasem.

Z koncertu si budeme pamatovat hodně momentů – tančící asi dvouleté děcko přímo před námi … uslzené oči mnoha posluchačů … uznání: Děvčata, vy jste v počtu 13ti zvládla i pětihlas (Sedzi vrabček) … premiéru s námi naší nové členky Kristýnky …. splněné přání jedné nemocné paní sedící mezi posluchači, známe naší Dášenky (bylo již po koncertu a Dáša nás poprosila, abychom pro paní ještě zazpívaly „Blahopřání“ a my se vrátily a zpívaly)…

Koncert byl nádherný, radostný a hřejivý – i přes těch nepodstatných pár chyb a škobrtnutí.  Ale o to byl lidštější!  Vždyť  právě ty drobné nedostatky nás sbližují a přibližují k našim posluchačům – jsme lidé a nejsme dokonalé, zpíváme jen pro radost  a  pokud  ji dáváme, jsme šťastné….