17.06.23 Zpěvandule jako kmotřičky knihy (Myšlenky oka mžiku) naší sbormistryně

Jsme kmotřičky páté knížky Mea Rei

Naše Regí je v podstatě renesanční osobnost – umělecky nadaná ve mnoha oborech – klavíristka, dirigentka, zpěvačka, malířka, básnířka, tanečnice a kdo to neví, tak mu sděluji, že je i spisovatelka. Píše a kreslí pod uměleckým jménem Mea Rei.

17. června jsme my Zpěvandule měly tu čest účinkovat na autorském čtení a křtinách Regíniny knížky „Myšlenky oka mžiku“. O čtení se podělili Regina a její Petr, my jsme se postarali o hudební doprovod, který se tentokrát skládal výhradně z lidových písní.  A posluchači se náramně bavili!!! Regina totiž píše neuvěřitelně lehce, bohatým jazykem vypráví své (výhradně své!) zážitky, průšvihy a karamboly. Někdy i zcela obyčejné příhody a zamyšlení vyzní v jejím podání jako perličky a při čtení si uvědomuji, že mi vlastně otevírá oči v náhledu na svět….  Na svět se dívá srdcem, což každému není dáno…

Sálem se chvílemi vlnilo rozechvění, vzápětí smích, nedůvěřivé kroucení hlavami (to se snad ani nemohlo stát), posluchači si utírali slzy od smíchu… Odpoledne s knížkou Reginy uteklo jako voda v potoce a my se jen můžeme přát stát jako kmotry u další knížky Mea Rei.