09.04.2024

Krásný slunečný den jsme zakončili naprosto výjmečně – společným koncertem.

Skleněnky zahájily pásmo písní lidovou notou. Když jsme my posluchači zavřeli oči, rázem jsme se přenesly o sto let zpět, kdy se ještě hodně a radostně zpívalo v každodenním životě. Byl to niterný radostný zpěv. Lidové písně nám nabízejí témata všem známá a všemi prožitá, a tak interpretace může mířit od srdce k srdci. A to se myslím právě podařilo.

Druhou část koncertu jsme si prožili při společném notování. Africké i cikánské písně rozvlnily naše těla zpěváků i obecenstvo. Propojení tří generací nadšených zpěváků má vždy své osobité kouzlo a velmi si ho užíváme.

Koncert jsme završili několika písněmi ve Zpěvandulím podání. Posluchači měli možnost vyslechnout i některé čerstvé novinky. Dámy ze Skleněnek si již velmi uvolněně a bez trémy užívaly role obecenstva a z první řady nás svým mohutným potleskem podporovaly. Jejich úsměvy a jiskrné oči prozrazovaly spokojenost se svým výkonem a lásku a úctu k jejich zakládající sbormistryni Regí. Bohužel ta se s nimi dnešním koncertem loučila a předávala je do rukou nové sbormistryně. Bylo to pro ně těžké, ale slíbili jsme si další podobné společné koncerty, a tak se budeme těšit na další setkání.

A na závěr pár slov sbormistryně obou sborů, naší Regí:

„Skleněnky opět rozzářené a nadšené. Projasnili jsme jim život. A plný sál, úžasné publikum. Irenka (zpěvačka) tam měla čtyři generace: pravnuka, vnučku, dceru. Moc to všem slušelo. Všechny v sukních, některé si půjčily, sukně nenosí. Byl to pro ně svátek. Tak jsme zase poslali radost do světa. Díky všem.“

Regí, děkujeme za tyto neopakovatelné hudební i lidské zážitky!