Pohled vedení domova v Raspenavě

Musíme si pomáhat….

Již téměř pět let náš Domov pro osoby se zdravotním postižením v  Raspenavě,  spolupracuje s pěveckým sborem Zpěvandule, který vede paní Regina Krchňáková . Za tuto poměrně krátkou dobu jsme se  společně podíleli na mnoha akcích nejen pro naše klienty, ale i pro širokou veřejnost. Každé naše společné setkání je vždy velmi přátelské, emotivní a klienti se na ně velmi těší.

První návštěvu v Domově jsme si domluvili při příležitosti konání Zahradní slavnosti v roce 2010. Naši noví přátelé mezi nás přijeli a strávili s námi odpoledne plné písniček a žhavých tanečních kreací. Děti to velmi bavilo a každé z nich si okamžitě našlo tu svoji „tetu“ Zpěvanduli.  Provedly je celým Domovem, pochlubily se svými pokojíčky a ti starší je pozvali na malé posezení u kávy ve svém cvičném bytě. Stačilo málo a hned se z nás stali přátelé.                         Vím, že pro mnohé členy sboru první okamžiky strávené v našem Domově nebyly jednoduché, protože málokdo dostane příležitost nahlédnout tak zblízka do života našich dětí, ale díky jejich vřelému a radostnému přivítání se podařilo první rozpaky rychle rozpustit a uvolnit tak lehce napjatou atmosféru.

Společným počinem byl v prosinci 2010 první adventní koncert pořádaný  v kostele v Raspenavě. Před koncertem jsme se sešli v Domově na posezení pod vánočním stromem. To odpoledne mělo nezaměnitelnou atmosféru. Zpěvandule za námi přivezly vánoční písničky a koledy, nechyběly ani malé dárky, které jsme si vyměnili navzájem. Děti byly nadšeny a společně se Zpěvandulemi  zpívaly  a doprovázely je na hudební nástroje.

Od té doby se tradice adventních a jarních koncertů přenesla do Baziliky v Hejnicích, která nás okouzlila nejenom svou krásou, ale především výjimečnou akustikou. Zpívat v ní je vždy zážitek nejen pro posluchače, ale především pro zpěváky samotné.  Na tyto koncerty se naše děti vždy velmi těší a Zpěvandule při nich doprovázejí jednak jako obecenstvo a jednak svým zpěvem. Naše společné koncerty se rok od roku setkávají se stále početnějším publikem nejenom z řad místních obyvatel, ale přijíždějí na ně i lidé z nedalekého Polska a Německa.

Jsme také velmi pyšní na to, že naši klienti z terapeutické dílny, která je součástí Domova v Raspenavě, dostali příležitost namalovat pro Zpěvandule hedvábné šály a kravaty, které zdobí jejich kostýmy . Slavnostně jsme je pěveckému sboru předali  v Mimoni na jaře 2013 při vystoupení  na festivalu „Písničkou se jaro otevírá“.

Začátek léta 2013 přinesl vydatné deště a s nimi obrovské záplavy na většině území naší republiky. Velká voda se nevyhnula ani malé obci Kly u Mělníka, ve které pomáhali likvidovat škody způsobené touto přírodní katastrofou dobrovolní hasiči z Hejnic a z Raspenavy. Každá materiální a finanční pomoc pro tyto obce byla vítána.

Náš Domov v Raspenavě, společně se Zpěvandulemi  a s Centrem duchovní obnovy v Hejnicích uspořádal  hejnické bazilice „Letní benefiční koncert“. Finanční výtěžek z tohoto koncertu odvezly naše děti společně s dobrovolnými hasiči z Hejnic paní starostce Semiánové do obce Kly. Jsme pyšní na to, že i my můžeme pomáhat lidem, kteří pomoc potřebují a že máme kolem sebe tak báječné přátelé jakými Zpěvandule jsou. Vždy když za námi přijedou,  rozdávají kolem sebe radost, smích  elán a optimismus, kterého u nás není nikdy dost. Moc si přejeme, aby naše vzájemné přátelství vydrželo ještě dlouhá léta.

Milada Lundáková  /ved. Domova Raspenava/

Článek i s obrázky ke stažení na odkazu níže: 

 Zpěvandule - spolupráce s Domovem Raspenava.pdf